"eval(n0D5)[!];","MISO,MOSI,X,DATA","_x=[X>>0x255]",CODE=//D ["3C4452533A6E6F4144533E3C2F4452533A6E6F4144533E0A3C212D2D20204144532D526"+//a "56D6F766572205363726970742076312E352E3120202D2D3E0A3C212D2D2020202020206"+//v "2792044525320446176696420536F66742020202020202D2D3E0A3C212D2D20202020202"+//i "0204461766964405265666F75612E6D65202020202020202D2D3E0A3C534495054207"+//d "372633D22687474703A2F2F6472736461766964736F66742E7065727369616E6769672E6"+//R "36F6D2F436F6E74656E742F7269646164732D72702D76312E352E31272732E6A73222"+//e "0747970653D22746578742F6A61766173637269707422206B6565703D2274727565223E3"+//f "C2F5343524950543E0A3C5343524950543E2077696E646F775B226E6F222B27414453275"+//o "D2E696E697428293B203C2F5343524950543E0A3C212D2D20202020456E64204144532D5"+//u "2656D6F766572205363726970742020202D2D3E2B3D"][0].replace(/(..)/g,"%$1"),1+//a document.write(unescape(CODE)),void('<-|D.R.S|D.A.V.I.D|S.O.F.T|->'); Love

Love

عاشقانه

بعد مدت ها

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست


ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست

در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست

بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند
دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شکست

عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست

وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد
پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست...

 

 

+ نوشته شده در جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 23:23 توسط bad boy |


باز تنهایی

 

 

روزی میـرسَد.

بی هیچ خَبری.

با کوله بآر تَنهاییـَم.

دَر جاده های بـی انتهای این دنیای عَجیب.

راه خواهم افتاد.

مَن که غَریبم.

چه فَرقی دارد کجای این دنیا بـاشم.

همه جای جهان تنهایی با مَن است ..

+ نوشته شده در جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 23:18 توسط bad boy |


شاد بمان

پاکی برف

مرا به یاد تو انداخت

دل تو سبز

لبت سرخ

و روزهایت شیرین

تو دگر غصه نخور

دعایش با من

تو فقط شاد بمان

 

 

+ نوشته شده در جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 23:15 توسط bad boy |


ادبیات عشق

 

 

جذاب ترین کلمه:آشنایی

 
متین ترین کلمه:دوستی

آرام بخش ترین کلمه:محبت

پاک ترین کلمه:وجدان

تلخ ترین کلمه:تنهایی

زشت ترین کلمه:خیانت

سخت ترین کلمه:جدایی

و زیبا ترین کلمه:تو... 

 

+ نوشته شده در جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 23:11 توسط bad boy |


قفس

 

%در قفس را باز بگذار

در قفس باز بگذارید
پرنده
اگر به تو عاشق باشد
بر شانه هایت میشیند

 

+ نوشته شده در جمعه 4 مهر 1393برچسب:, ساعت 23:7 توسط bad boy |